Thông báo bảo trì hố golf - Tháng 8 2018

Diamondbay Golf and Villas xin thông báo đến quý khách lịch bảo trì hố Golf như sau:

* Thứ 3, Ngày 21 tháng 8
Đóng hố số 1 đến 9 để bảo trì. ( Hố 10 đến 18 vẫn hoạt động bình thường, có thể chơi 2 lượt ở chín hố này )

* Thứ 2, Ngày 27 tháng 8
Đóng hố số 10 đến 18 để bảo trì. ( Hố 1 đến 9 vẫn hoạt động bình thường, có thể chơi 2 lượt ở chín hố này )

Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này !